Skip to main content

Cum pot deveni cetățean german – Deutsche Staatsbürgerschaft

Bez kategorii

Multe dintre persoanele care au lucrat sau lucrează prin intermediul Silverhand în Germania, s-au atașat de această țară și ne-au mărturisit faptul că și-ar dori să obțină și cetățenia germană.

Te anunțăm pe aceasta cale că cetățenia germană se dobândește prin:
–naștere
–adopție
–acordare la cerere

O persoană are dreptul de a se naturaliza ca cetățean german dacă îndeplinește criteriile următoare:     

 • a avut reședință stabilă în Germania de cel puțin 8 ani (această perioadă poate fi redusă – vezi mai jos)
 • are capacitate juridică sau un reprezentant legal
 • confirmă angajamentul său actual și trecut față de sistemul constituțional democratic liber
 • este cetățean al Uniunii Europene sau elvețian care deține permisul de ședere adecvat, permițând libera circulație a persoanelor sau este un cetățean din afara UE/elvețian căruia i sa acordat un drept permanent de ședere
 • este în măsură să se sprijine/ intretina pe sine, fără a recurge la beneficii
 • nu a fost condamnat pentru un act ilegal și nu este supus niciunei ordonanțe judecătorești care impune o măsură de reformă și prevenire
 • posedă o cunoaștere adecvată a limbii germane
 •  cunoaște sistemul juridic, societatea și condițiile de viață din Republica Federală Germania
 • a încheiat un curs de integrare  – Integrasionskurs – 7 ani
 • refugiații și apatrizii pot aplica după șase ani de rezidență continuă
 • este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat, în țara sau în străinătate, pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean german

Este nevoie să prezinte cunoștințe de limba germană, iar pentru obținerea testului de limbă germană B1 – nivel de bază puteți urma un curs de integrare ”Integrationskurs”, ce durează între 6 și 9 luni, iar statul german suportă o parte din costuri. Cursantul va achita doar un euro pe oră. La testul de limbă germană se adaugă 45 ore – noțiuni generale de limbă germană la sfârșitul cărora trebuie să susțineți Einbuergerungstest. Cerința de reședință poate fi redusă la 6 ani.

 

Instituția care se ocupă cu obținerea cetățeniei germane este Einwohner- Zentralamt, iar solicitantul trebuie să achite sumă de 225 euro.

 

Cei născuți în Germania de părinți străini le va fi mai ușor să se identifice cu țara lor de origine din Germania.

Toți copiii născuți în Germania primesc în mod automat cetățenia, dacă cel puțin unul dintre părinții lor a locuit în Germania timp de cel puțin 8 ani.

În cazul în care un membru este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean german, perioada poate fi redusă la 3 ani de la căsătorie.

Trebuie menționat faptul că un copil cu ambii părinți cetățeni români are cetățenie română! Cetățenia se stabilește în funcție de cetățenia părinților și nu în funcție de țara în care s-a născut copilul.

Copiii părinților străini vor avea dreptul la dublă cetățenie până la vârsta de 23 ani, moment în care trebuie să aleagă. De asemenea, o persoană trebuie să îndeplinească anumite condiții – să fie loială Germaniei și poporului său și să aibă o bună cunoaștere a limbii germane.

Cei născuți după 1 ianuarie 1975 sunt germani dacă mama sau tatăl este cetățean german.
Cei născuți înainte de 1 ianuarie 1975 ar putea, în mod normal, să ceară cetățenie germană de la tată și nu de la mamă. Excepțiile au inclus cazuri în care părinții erau necăsătoriți (caz în care mamele germane ar fi putut să transmită cetățenia) sau în cazul în care mama germană a solicitat înregistrarea germană a copilului la 31 decembrie 1977 sau înainte de aceasta.
Există reguli speciale pentru cei născuți înainte de 1 iulie 1993, dacă numai tatăl este german și nu este căsătorit cu mama. Tatăl trebuie să recunoască paternitatea și trebuie să fie căsătorit cu mama înainte de 1 iulie 1998.

 

Un copil născut într-o țară străină nu va mai beneficia automat de cetățenie germană prin naștere, în cazul în care părintele său german s-a născut după 31 decembrie 1999 într-o țară străină și își are reședința principală acolo.

Excepțiile sunt:
1.Copilul ar fi apatrid.
2. Părintele german înregistrează nașterea copilului în termen de un an de la naștere la agenția germană responsabilă din străinătate.

În cazul în care ambii părinți sunt cetățeni germani, cetățenia germană nu va fi transmisă în mod automat, dacă ambii părinți s-au născut în străinătate după 31 decembrie 1999 și își au domiciliul principal în afara Germaniei. Excepțiile sunt identice cu cele de mai sus.

Cei născuți în Germania și adoptați într-o țară străină ar trebui să contacteze consulatul german pentru clarificarea cetățeniei germane.
 

 

 

 

 

 

Surse:

http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/einbuergerung.html

https://germanculture.com.ua/german-facts/german-nationality-law/

https://romaniiingermaniaintegrare.simdif.com/legislatia-germana-.html

International Recruiting Experts