Skip to main content

Permisul de ședere în Elveția. Ce este și cum se poate obține

Nicio categorie

Începând cu anul 2016, orice cetățeam român are dreptul de a lucra în Elveția. Chiar dacă este o țară mai strictă din punct de vedere al condițiilor legislative privind șederea și munca pentru cetățenii străini, Elveția dispune de unul dintre cele mai puternice sisteme economice din Europa. Comparativ cu România, în Elveția, un muncitor calificat (de ex. electrician, sudor) poate câștiga un venit lunar chiar de 4 ori mai mare.

Pentru a putea lucra pe teritoriul elvețian, orice cetățean străin trebuie să obțină un permis de ședere. Acesta este obligatoriu pentru orice persoană care locuiește aici pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Există 4 tipuri de permise de ședere.

  1. Tipul B

Se acordă persoanelor care au un contract de muncă pe o durată nelimitată sau care au un contract de muncă cu o durată determinată mai mare de 1 an. În acest caz valabilitatea permisului de ședere va fi de 5 ani.

Acest tip de permis se mai acordă persoanelor ce urmează un program de studii sau pregătire profesională, cu o durată mai mare de 1 an. Permisul va avea o valabilitate de 1 an, fiind reînnoit anual, până la terminarea studiilor.

Permisul de ședere de tip B poate fi prelungit pentru încă 5 ani dacă persoana ce solicită prelungirea lui deține în continuare un contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau încheie un nou contract de muncă pe o perioadă mai mare de 1 an.

  1. Tipul L

Permisul de ședere de tip L se acordă persoanelor ce dețin un contract de muncă pe o durată de până la 1 an, fiind valabil pe o durată egală cu durata contractului de muncă.

De asemenea, mai poate fi obținut de persoanele ce urmează un program de studii sau o pregătire profesională pe o durată de până la 1 an, valabilitatea lui fiind echivalentă cu durata studiilor.

Persoanelor ce se află pe teritoriul elvețian și sunt în căutarea unui loc de muncă, li se eliberează un permis de ședere de tip L valabil 6 luni, timp în care persoana are posibilitatea de a găsi un loc de muncă. Odată cu obținerea unui loc de muncă, se schimbă și valabilitatea permisului.

  1. Tipul G (permis pentru activități transfrontaliere)

Se acordă numai muncitorilor transfrontalieri, având o valabilitate de 1 an.

  1. Tipul C (rezidența)

Rezidența permanentă (permisul de ședere de tip C) se acordă în următoarele cazuri:

  • dacă persoana a locuit pe teritoriul elvețian cel puțin 10 ani, dintre care 5 ani neîntrerupt, cu permis de ședere
  • în urma șederii neîntrerupte de cel puțin 5 ani, cu permis de ședere de tip B, dacă există ,,motive importante sau dovezi temeinice de integrare și bună cunoaștere a unei limbi oficiale”

Orice persoană care deține un permis de ședere are dreptul de a-și aduce familia în Elveția, dacă deține o locuință adecvată și poate susține financiar familia. Membrii familiei au dreptul la permis de ședere cu aceeași durată ca titularul dreptului și au, la rândul lor, dreptul de a munci pe teritoriul elvețian, chiar dacă sunt sau nu cetățeni UE.

Permisul de ședere este eliberat de autoritățile elvețiene competente. Șederea trebuie anunțată la autoritățile cantonale în termen de cel mult 40 de zile calendaristice. În conformitate cu legislația locală în vigoare, cele 26 de cantoane ale Confederației Elvețiene reprezintă autoritățile competente cu privire la acordarea permiselor de ședere pentru cetățenii străini.

Din luna mai a anului 2019, românii nu vor mai avea nicio restricție pe piața muncii din Elveția. Românii stabiliți deja în Elveția vor beneficia de condiții de muncă similare cu ale elvețienilor, iar numărul permiselor de muncă acordate anual nu vor mai fi limitate.

 

 

 

Ți-ar plăcea să lucrezi într-o țară ca Elveția?

Urmărește ofertele de muncă disponibile, pe site-ul nostru: https://silverhand.ro/pentru-candidati/oferte-de-munca/

Contactează-ne telefonic la: 0773 787 443, ,0772 228 893, 0770 344 966

Prin email la: contact@silverhand.ro